De liquiditeit berekenen is belangrijk

Een gebrek aan liquide middelen is een van de belangrijkste oorzaken van een faillissement van een onderneming. Regelmatig de liquiditeit berekenen voorkomt dat jouw onderneming in de liquiditeitsproblemen terecht komt.

Wat betekent liquiditeit?

Een onderneming die liquide is, is in staat om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de salarissen van de medewerkers, crediteuren en verschuldigde belastingen. Ben je als onderneming niet in staat hier aan te voldoen, dan is er sprake van onvoldoende liquiditeit.

Dit zal direct tot problemen leiden. Het niet kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen brengt direct de bedrijfsvoering in gevaar. Leveranciers zullen niet langer goederen of diensten leveren en personeel zal zijn heil ergens anders gaan zoeken.

De liquiditeit bepalen aan de hand van kengetallen

Voor het beoordelen van de liquiditeit wordt er gebruik gemaakt van de Quick ratio en de Current ratio.

De Quick ratio wordt als volgt berekend:

(Vlottende acttiva - voorraad) / kortlopende schulden

Er wordt gesproken van een goede liquiditeit indien de uitkomst van deze berekening groter is dan 1. In dat geval ben je als ondernemer in staat om te voldoen aan de kortlopende schulden.

De Current ratio wordt als volgt berekend:

Vlottende activa / kortlopende schulden

De uitkomst van deze berekening zou minimaal 1,5 moeten zijn.

De gehanteerde minimale normen van respectievelijk 1 en 1,5 zijn mijn inziens slechts een indicatie. Wanneer de kortlopende schulden eerder moeten worden voldaan dan dat bijvoorbeeld de debiteuren betalen, kan er alsnog sprake zijn van een liquiditeitstekort. Ook kan het omzetten van de voorraad naar geld op de bankrekening een aanzienlijke periode in beslag nemen. Ook in dat geval kan er alsnog een liquiditeitstekort optreden.

De trend bewaken

Naast de absolute waarde van de bovengenoemde berekeningen is mijn inziens ook de trend erg belangrijk. Dit is een indicatie van wat er komen gaat. Bovendien kan de trend een duidelijk signaal afgeven en op basis daarvan kunnen er tijdig maatregelen worden genomen.

Liquiditeit kan snel veranderen

Een debiteur die te laat betaalt, of een grote aanschaf kan direct de liquiditeit beïnvloeden. De liquiditeit berekenen is dan ook niet iets wat je eenmalig doet. Deze zou je minimaal maandelijks moeten bekijken. En op het moment dat de liquiditeit een neergaande trend vertoont zou deze zelfs wekelijks of dagelijks moeten worden bekeken.

Eenvoudig de liquiditeit berekenen.

De data om de liquiditeit te bereken haal je uit de boekhouding. Hiervoor is een goede en accurate boekhouding dan ook een vereiste. Aangezien je de liquiditeit eigenlijk continue moet monitoren is het aan te bevelen te kiezen voor een boekhoudprogramma waarmee je deze berekeningen eenvoudig kan uitvoeren. Maak je gebruik van een online boekhouding dan kan je de liquiditeit op ieder moment inzien.

Onderneem tijdig actie bij een dreigend liquiditeitstekort

Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een liquiditeitstekort ben je eigenlijk al te laat. Op dat moment is het lastig om het tekort op korte termijn op te lossen.

Als je in een vroeg stadium ziet aankomen dat er eventueel een liquiditeitstekort kan optreden, dan kan je hier tijdig actie op ondernemen. Zo kan je bepaald grote uitgaven uitstellen, je kan tijdig op zoek naar een financiering of je kan proberen via speciale promoties de omzet te verhogen.

Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een tekort heb je niet meer de tijd om dit soort maatregelen op touw te zetten. Ook zal dan bijvoorbeeld het aanvragen van een financiering een stuk lastiger worden.

Met regelmatig de liquiditeit bereken voorkom je dit soort problemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.