Loonbeslag

Loonbeslag kan worden opgelegd, indien je niet voldoet aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit een lening. Daarnaast kan ook de belastingdienst loonbeslag opleggen.

Voor loonbeslag gelden wel regels waaraan dient te worden voldaan. Een kredietverstrekker kan hier niet zomaar toe overgaan.

Toestemming van de rechter

Alvorens er kan worden overgegaan tot het beslag leggen op een gedeelte van het loon, dient een rechter toestemming te verlenen. Het daadwerkelijk uitvoeren van het beslag dient te gebeuren door een deurwaarder. Dit kan niet direct worden gedaan door de kredietverstrekker.

Een rechter zal toetsen of het loonbeslag terecht is. Aangezien dit zo ongeveer de laatste mogelijkheid is om het geld van een lening terug te vorderen, zal er ook worden beoordeeld of er voldoende gedaan is om een andere oplossing te vinden.

Indien de rechter toestemming heeft verleend voor het loonbeslag, dan is de werkgever verplicht mee te werken.

De persoonlijke impact

Wanneer er loonbeslag is opgelegd, dan heeft dit een grote invloed op de persoonlijke situatie. Zo zal de werkgever hiervan op de hoogte zijn. Dit kan best wel een pijnlijk iets zijn, wanneer een werkgever wordt geïnformeerd dat er beslag op het loon wordt gelegd.

Persoonlijke impact loonbeslag

In een dergelijke situatie is het verstandig zelf contact op te nemen met de werkgever. Je hebt dan de kans zelf de situatie toe te lichten. Dit komt toch net iets anders over, dan dat er onverwachts een bericht van de deurwaarder op de mat valt.

In onze opinie is het dan ook altijd noodzaak om loonbeslag te voorkomen. Ga je geld lenen, zorg er dan voor dat je altijd aan de verplichtingen kunt voldoen. Of je nu zakelijk gaat lenen, of prive een lening afsluit, het niet op tijd betalen van rente en aflossing heeft altijd nare gevolgen.

Verplichtingen voor de werkgever

Een werkgever is wettelijk verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. Dit begint al in de onderzoekende fase. Een deurwaarder zal eerst het inkomen van een iemand willen vaststellen, om zoende de hoogte van het loonbeslag te kunnen vaststellen.

Hiervoor stuurt een deurwaarder een verzoek om inzicht te geven in de hoogte van het inkomen. Een werkgever is verplicht deze informatie binnen vier weken te verschaffen.

Het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit een loonbeslag, kan ertoe leiden dat de werkgever hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor het bedrag van de gehele schuld.

Sommige werkgevers hebben wel eens de neiging de werknemer te helpen en bepaalde bedragen, zoals de uitbetaling van overuren, buiten het toezicht van de deurwaarder om, aan de werknemer te betalen. Dit is een erg slecht idee.

Hoe hoog mag het loonbeslag zijn?

Er kan niet ongelimiteerd beslag worden gelegd op het salaris van iemand. Er dient voldoende geld over te blijven om van te kunnen leven. 

Beslagvrije voet

Hierbij wordt er gekeken naar de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat iemand ten alle tijden dient over te houden om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De hoogte van de belastingvrije voet bedraagt minimaal 90% van de bijstandsnorm.

Dit bedrag kan naar boven worden aangepast, indien er sprake is van hoge woonlasten of andere vaste lasten, waaraan dient te worden voldaan. De hoogte van de beslagvrije voet kan dan ook individueel worden aangepast.

Beslaglegging door de belastingdienst

Naast kredietverstrekkers die om loonbeslag kunnen verzoeken, kan ook de belastingdienst dit doen. In de praktijk is het zelfs zo, dat de belastingdienst een van de partijen is de het meest beslag legt.

Iemand die een schuld heeft bij de belastingdienst zal erachter komen dat de invorderingsmaatregelen van de belastingdienst redelijk drastisch kunnen zijn. Zo komt een executieverkoop ook regelmatig voor, indien iemand niet het verschuldigde bedrag kan voldoen.

Opheffing van het loonbeslag

Op het moment dat de schuld is voldaan, dan houdt het loonbeslag op. De verklaring dat de schuld is voldaan dient in dit geval van de deurwaarder te komen.

In de praktijk kan het ook voorkomen dat het beslag op het loon om een andere reden wordt stopgezet. Bijvoorbeeld als iemand anders zich voor het afbetalen van de schuld verantwoordelijk heeft gesteld. Maar zoals gezegd, het is niet de werknemer die dit met de werkgever kan regelen. Dit dient altijd door de deurwaarder te gebeuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.