Factuur verkopen

Een positieve kasstroom is een van belangrijkste voorwaarden om een faillissement te voorkomen. Een factuur verkopen kan hierbij een goed instrument zijn. Op die manier hoef je niet te wachten totdat jouw afnemers betalen. Je krijgt per direct jouw geld.

Hoe werkt het verkopen van een factuur?

In het Engels wordt dit factoring genoemd. Een gespecialiseerd bedrijf  neemt van jou de facturen over. Zij betalen jou per direct het bedrag van de factuur, onder aftrek van de kosten. Sommige bedrijven betalen facturen binnen 24 uur. Op die manier kan je dus jouw kasstroom aanzienlijk verbeteren.

Het voordeel van het verkopen van facturen

Indien je op dit moment veel onbetaalde facturen in de boekhouding hebt en je bent dringend op zoek naar geld, dan zou je kunnen proberen jouw openstaande facturen te verkopen. 

Er zal dan een risicoanalyse worden uitgevoerd op basis waarvan de prijs wordt bepaald. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat je bij dergelijke transacties al snel 10% van het openstaande bedrag dient af te dragen. Dit gaat dus uiteindelijk wel ten koste van de winst.

De nadelen van factoring

De kosten zijn direct het nadeel. Uiteraard werkt een bedrijf dat facturen van jou koopt niet voor niks. Zij zullen kosten in rekening brengen. Naast deze kosten wordt er ook een percentage in rekening gebracht als zijnde een risico opslag. Het risico van niet betalen van de factuur wordt namelijk ook van jou overgenomen.

Een ander nadeel is dat je onder strikte voorwaarden dient te werken. Zo dien je bepaalde preventieve maatregelen te nemen zodat je alleen verkoopt aan kredietwaardige afnemers. Je kan hierbij denken aan regelmatige credit checks.

Lening afsluiten of facturen verkopen?

In onze opinie is het verstandig om de verschillende mogelijkheden te bekijken indien je op zoek bent naar een extra financiering. In dit licht dien je de kosten van een zakelijke lening te vergelijken met de kosten van het verkopen van jouw facturen. 

Heb je slechts een korte periode een tekort aan geld, bijvoorbeeld omdat je bepaalde investeringen dient te voldoen, dan zal een zakelijke lening in veel gevallen goedkoper zijn.

Bevindt jouw onderneming zich echter in de situatie dat er eigenlijk doorlopend tekort aan geld is en betalen jouw klanten niet op tijd?

Dan is een factuur verkopen vaak een betere oplossing.

Factuur verkopen goed idee

Het belang van een goed debiteurenbeheer

De eerste stap zou echter het optimaliseren van het debiteurenbeheer dienen te zijn. Misschien zijn jouw betalingstermijnen wel te lang. Of het proces van aanmanen en contacteren van klanten die te laat betalen is niet optimaal. 

Op die manier kan je jouw geld ook sneller incasseren zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Door het gebruik van een boekhoudprogramma is dit tegenwoordig eenvoudig en kost je ook niet veel tijd.

Wel is een voordeel van een factuur verkopen dat het debiteurenbeheer je uit handen wordt genomen. Dit zal weer besparen in de arbeidskosten. 

Er spelen verschillende factoren een rol of dit een goede keuze is of niet. Je dient dan ook een goede kosten- baten analyse te maken alvorens een beslissing te nemen. En denk hierbij niet dat indien je slecht oninbare facturen wilt verkopen dat een factoringmaatschappij hier zal intrappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.