Een eigen onderneming starten is voor veel mensen een droom. Er zijn echter niet veel mensen die ook daadwerkelijk de stap durven te zetten. Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die de stap wel zetten, maar dan niet goed doordacht. 

Het aantal faillisementen van startende ondernemingen is dan ook behoorlijk groot.

Een eigen bedrijf beginnen doe je door jezelf in te schrijven bij de kamer van koophandel. Persoonlijk ben ik echter van mening dat je eerst een bedrijfsplan zou moeten opstellen. 

Want alleen op basis van een goed bedrijfsplan, kan je bepalen of jouw idee voor een eigen onderneming wel echt levensvatbaar is. Een eigen onderneming starten begint dan ook met het maken van een bedrijfsplan.

Het belang van een goed bedrijfsplan

Een eigen onderneming starten begint met het maken van een business plan. Dit is een erg belangrijke stap om mee te beginnen. En als je het goed aanpakt, dan is dit ook best een behoorlijke klus. 

Maar ik kan je echt aanraden om hier de nodige tijd in te steken om het ook echt goed te doen.

Naast dat je belangrijke informatie op papier zet, dwingt het je ook om goed na te denken over hoe je de onderneming wilt gaan opzetten. En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. 

Daarnaast heb je dan een document in handen hetgeen het eenvoudig maakt om een second opinion te vragen. Je kan gewoon eens een vriend of familielid kritisch laten kijken naar jouw business plan.

Eigen onderneming starten bedrijfsplan

Hoe ziet een bedrijfsplan eruit?

Een ondernemingsplan dient uit de volgende onderwerpen te bestaan:

  • Algemene informatie
  • Het marketingplan
  • Een financieel plan opstellen

De algemene informatie van jouw nieuwe onderneming

De algemene informatie is het eenvoudigste. Hierin neem je bijvoorbeeld de naam van de onderneming op, een korte beschrijving van de onderneming. Maar ook meer algemene informatie over de vorm van de rechtspersoon, waar de onderneming gevestigd is en dergelijke. Een eerste opzet van jouw algemene voorwaarden is ook aan te bevelen om toe te voegen aan de algemene informatie.

Ook is het verstandig in deze sectie te beschrijven wat de wetten en regels zijn waarmee je te maken krijgt. Heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig voor jouw activiteiten. En past jouw onderneming wel binnen het bestemmingsplan van de locatie waar je jezelf wilt vestigen. Ga je een eigen onderneming starten, dan dien je dit soort zaken niet te vergeten.

Het belang van een goede bedrijfsnaam

In deze sectie dien je ook een goede bedrijfsnaam te kiezen. Het liefst een bedrijfsnaam die aanspreekt, een naam die blijft hangen. 

Maar ook een bedrijfsnaam die je voldoende mogelijkheden biedt. Hiermee bedoel ik dat je bijvoorbeeld later jouw aanbod voor producten of diensten kan uitbreiden onder dezelfde bedrijfsnaam.

Het marketingplan

Dit is het lastigste gedeelte. Maar in mijn opinie ook het belangrijkste. Uiteraard is het financiële plan ook uitermate belangrijk, maar het financiële plan zal grotendeels voortvloeien uit het marketingplan.

Het marketingplan dient standaard de volgende punten te omvatten.

Waarom willen mensen jouw product of dienst kopen?

Wat is hetgeen jouw product of dienst uniek maakt. Met andere woorden, waarom gaan mensen van jou kopen? 

Ben je bijvoorbeeld goedkoper dan de concurrentie of is jouw product of dienst van betere kwaliteit. Of misschien biedt je wel iets aan wat niet bestaat.

Bekijk het uit oogpunt van de klant

Het is van belang om dit altijd vanuit oogpunt van de klant te benaderen. Je lost als het ware een bestaand probleem op voor en klant. 

Want ook al ben jezelf overtuigd van hetgeen je wilt gaan doen, als de potentiële klant dit anders ziet, dan zal het niet gaan werken.

Marktonderzoek uitvoeren

Dit hoeft geen uitgebreid en duur onderzoek te zijn. Veel kan je bijvoorbeeld zelf via het internet onderzoeken. Zo kan je bekijken wie de eventuele concurrenten zijn binnen jouw branche.

En hoeveel verkopen jouw concurrenten op dit moment? En wat is de omvang van de markt en wat zijn de verwachtingen met betrekking tot tot de groei van de markt.

Hiermee bepaal je als het ware de potentie van hetgeen je wilt gaan bereiken met jouw eigen onderneming. De levensvatbaarheid van een  eigen onderneming starten valideer je als het ware in deze stap.

Het is ook verstandig om een aantal potentiële klanten te benaderen. Dan kan je hen vragen wat zij van jouw product of dienst vinden. Dit levert vaak waardevolle informatie op.

SWOT analyse

Swot staat voor Strength Weakness Opportunity Threat. 

In deze stap denk je er over na wat dit allemaal betekent voor jouw onderneming. Standaard maak je hier een matrix overzicht van.

Marktanalyse

Wat is de prijs die jij wilt hanteren en hoe verhoudt deze prijs zich tot vergelijkbare diensten of producten? 

Maar ook als je een iets hogere prijs wilt hanteren, waarom denk jij dat je de hogere prijs kan hanteren? En wat zijn de volumes die je mag verwachten bij jouw prijsstelling.

Advertentie en marketingplan

Hoe wil je nu klanten gaan werven? En hoeveel klanten denk je dat kunt binnenhalen met het budget dat je hebt. Onderschat dit niet. 

De customer acquisition costs zijn doorgaans behoorlijk hoog. Veel ondernemers vergissen zich hier wel eens in. 

Je dient wel een erg innovatief product te hebben om na 1 advertentie al klanten binnen te halen. Binnen de marketingwereld wordt er vanuit gegaan dat een klant jouw product gemiddeld 7 keer dient te hebben gezien, alvorens zij tot aankoop overgaan. 

En dit kan dus betekenen dat je over een behoorlijk advertentiebudget dient te beschikken.

Het financiële plan

Dit is ook erg belangrijk. Uit de verschillende overzichten wordt duidelijk of jouw onderneming levensvatbaar is. In deze stap is het erg belangrijk, maar niet altijd even eenvoudig, om realistisch te zijn.

Winst- en verliesrekening

Hier dien je een inschatting te maken van de te verwachten omzet en de kosten die je zult gaan maken. 

Het inschatten van de omzet is niet altijd even eenvoudig. Je zult hier de gegevens moeten gebruikten vanuit het marktonderzoek dat je in de voorgaande stap hebt gedaan.

De kosten inschatten is iets eenvoudiger. Zaken zoals huur, productiekosten, advertentiekosten, financiële kosten van het bankieren, zou je redelijk goed moeten kunnen inschatten.

Houdt rekening met onverwachte kosten

Er zijn echter altijd wel kosten die je vergeet. Mijn tip hier is om standaard een kostenpost overig op te nemen. Op die manier voorkom je dat je onverwacht toch extra kosten hebt die je direct in de problemen brengen. Je kan hier bijvoorbeeld een percentage van 10% of 15% van de kosten nemen die je in kaart hebt gebracht.

Liquiditeitsplanning

Dit is in mijn ogen nog belangrijker dan de winst- en verliesrekening. Als startende ondernemer zal je waarschijnlijk niet direct winst maken. 

Maar je dient wel over voldoende geld te beschikken, om deze aanvangsfase door te komen. 

Het is als startende ondernemer namelijk erg lastig om aan een financiering te komen. Daarom is een liquiditeits gebrek in de aanvangsfase een groot probleem, wat direct tot een faillissement zou kunnen leiden.

Vergeet hier niet de fiscale voordelen. Zo kan je aanspraak maken op ondernemersaftrek en startersaftrek. Dit zal je helpen bij het starten van een eigen onderneming om financieel rond te kunnen komen.

De aanvangsfase van een nieuwe eigen onderneming

Vaak heb je meer geld nodig dan dat je zou verwachten. Want de eerste maanden zal je nog niet veel inkomsten genieten. 

Maar de kosten zal je wel hebben en dienen te betalen. En vaak zijn deze kosten in het begin nog erg hoog ook. 

Je zal misschien willen gaan adverteren via social media. En dat kan best fors oplopen voordat het daadwerkelijk wat oplevert. 

Hiermee dien je rekening te houden. Zorg ervoor dat je over het geld beschikt wat je nodig hebt om daadwerkelijk voor jezelf te beginnen.

Voordat je een eigen bedrijf start dien je dit goed in kaart te brengen. En vergeet niet dat je ook over geld dient te beschikken om van te leven.