Oorzaken faillissement
Oorzaken van een faillissement
Voorkom een faillissement

Hoe een faillissement te voorkomen?

Er gaan doorlopend ondernemingen failliet.Er gaan wel 5000 bedrijven per jaar failliet  Wat zijn nu de meest voorkomende oorzaken van een faillissement. Lees verder over oorzaken faillissement en doe er je voordeel mee.

Interne en externe factoren

Om te beginnen is het van belang onderscheid te maken tussen interne factoren en externe factoren. Met externe factoren bedoel ik een verandering in marktomstandigheden waardoor een onderneming in de problemen komt.

Interne factoren hebben betrekking op slecht beleid of andere factoren die in zijn geheel aan de onderneming zelf te wijten zijn. Door hier tijdig actie te ondernemen zou een faillissement op basis van interne factoren eigenlijks altijd voorkomen moeten kunnen worden.

Het inspelen op externe factoren is lastiger. Stel je hebt een elektronicazaak en naast jouw winkel komt er opeens een vestiging van de Mediamarkt. Dan is het gewoon ontzettend lastig om hier tegen te concurreren.

De belangrijkste oorzaken van faillissementen

Dit is de top 5 oorzaken faillissement. Je kan de oorzaken verder uitdiepen zodat je bijvoorbeeld op een top 10 uitkomt, maar dit zijn toch echt de hoofdoorzaken:

  1. Slecht beleid en slecht management
  2. Dit is de nummer 1 oorzaak van een faillissement. Een slecht beleid kan zich op verschillende manieren voordoen.
  3. Niet luisteren naar de klant, waardoor jouw product of dienst niet aansluit op hetgeen klanten zoeken.
  4. Een slecht financieel beleid. Een boekhouding die niet op orde is waardoor facturen te laat worden geïncasseerd en er geen duidelijk inzicht in hoe de onderneming ervoor staat. Hierdoor is er geen tijdig signaal dat de zaken er slecht voorstaan. Dit is in mijn opinie ook direct de meest belangrijke oorzaak van een faillissement.
  5. Onvoldoende cashflow

Als onderneming heb je altijd cash nodig. Je moet zaken aanschaffen die noodzakelijk zijn voor de onderneming, je hebt budget nodig om te adverteren en je hebt bijvoorbeeld geld nodig om de huur te betalen.

Indien een onderneming geen goed inzicht heeft in de inkomende en uitgaande geldstroom, dan is dit bijna een garantie voor problemen. Op een gegeven moment zal dan de situatie zich voordoen dat er niet voldoende geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen.

Hier is het belangrijk om het verschil tussen winst en cashflow te begrijpen. Een negatieve cashflow zal veel sneller tot een faillissement leiden dan een winst die lager is dan gepland.

Slecht businessplan

Voordat je een onderneming start zou je altijd een gedegen businessplan moeten schrijven. Hierin zijn onderdelen zoals een marktanalyse, concurrentieanalyse, cashflow forecast en een prognose voor de winst- en verliesrekening onmisbaar.

Het is echter zo dat een businessplan altijd gebaseerd is op verwachtingen. Zit je er helemaal naast met jouw aannames, dan liggen problemen op de loer. Hetzelfde geldt als je bepaalde kosten in jouw businessplan over het hoofd ziet of bent vergeten.

Je zult er dan snel achter komen dat de realiteit anders is dan wat je had verwacht. En dan moet je heel snel jouw plannen gaan aanpassen voordat het te laat is. Blijf je vasthouden aan jouw originele businessplan, dan is de kans op een faillissement ontzettend groot. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk jouw businessplan aan te passen aan de realiteit.

Veranderende economische omstandigheden

Dit is iets waar je als ondernemer weinig invloed op hebt. Je kan er echter wel op inspelen. De branche waarin je werkzaam bent heeft een grote invloed op de uitwerking van een andere industrie. Met name restaurants maar ook de bouwwereld merkt het razendsnel wanneer het slechter gaat met de economie. Aan de andere kant wordt er weleens gezegd dat bijvoorbeeld een apotheek profiteert van een verslechterende economie. Mensen zijn meer gestrest en zullen daardoor vaker ziek zijn.

Bedrijven die reserves hebben opgebouwd in de goede jaren zijn de bedrijven die overleven in de slechte jaren.

Veranderende marktomstandigheden en oorzaken faillissement

Verandering gaat razendsnel. Je kan zelfs wel stellen dat dit steeds sneller gaat. Hier dien je als onderneming op in te spelen. En eigenlijk zou je hier vooruit moeten lopen. Op het moment dat de verandering al plaats heeft gevonden en jij moet hier nog op reageren, dan ben je vaak al te laat. Je moet als ondernemer continu de veranderende markt in de gaten houden.

Nieuwe concurrenten, nieuwe producten kunnen een bedreiging zijn voor jouw onderneming. Maar ook een fusie tussen twee concurrenten waardoor zij een betere concurrentiepositie krijgen is een bedreiging. En zo kan je nog wel even doorgaan.

Denk eens aan bedrijven die ooit een begrip waren maar inmiddels (bijna) zijn verdwenen. Ik hoef maar de naam Blackberry en V&D te noemen en iedereen weet waar ik het over heb.

Dit zijn de 5 belangrijkste redenen waarom bedrijven failliet gaan. En zelfs in goede economische tijden is het aantal faillissementen nog steeds erg hoog. Recente cijfers geven aan dat van de startende ondernemingen 40% binnen vijf  jaar is gestopt.

Zowel een natuurlijk persoon als wel een bedrijf kan failliet gaan. De gevolgen voor een natuurlijk persoon zijn nog ingrijpender ten opzicht van een faillissement van een bedrijf dat als een BV of NV opereert.

Op deze website kan je meer lezen hoe je ervoor kan zorgen dat jouw bedrijf niet gaat behoren tot het grote aantal bedrijven dat failliet gaat.